Hotel Frauenberger e.Kfr.

Delägare sedan 2011

Max-Alvary-Strasse 11
D-99891 Bad Tabarz, Deutschland

Telefon: 0049 (0)36 259 - 522 0
Fax: 0049 (0)36 259 - 522 100

E-Mail
Webbsida
Tillvägagångssätt